Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Bloga www.cezzy.pl. Korzystanie z Bloga oznacza akceptację Regulaminu.

§ 1 – Definicje
Administrator – administratorem Bloga jest firma WebmediaGroup.ie.
Właściciel – Właścicielem Bloga jest firma WebmediaGroup.ie.
Blog – przez Blog rozumie się cały serwis cezzy.pl, tj. artykuły i komentarze.
Użytkownik – osoba korzystająca z Bloga.
Komentarze – wpisy użytkowników pod artykułami .

§ 2 – Zasady podstawowe
Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Bloga zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami i postanowieniami Regulaminu.

§ 3 – Użytkowanie Bloga – lista rzeczy zakazanych
Blog może być używany dla celów zgodnych z obowiązującym prawem. Zabrania się zamieszczania na blogu jakichkolwiek treści lub linków do treści, które:
– są sprzeczne z prawem,
– naruszają obowiązujące normy społeczne lub obyczajowe, jak również zasady współżycia społecznego,
– są uznawane powszechnie za wulgarne, obelżywe lub obraźliwe,
– naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich,
– zawierają treści pornograficzne,
– zawierają wirusy lub pliki mogące uszkodzić sprzęt lub oprogramowanie stosowane przez Użytkowników,
– zawierają odnośniki do innych stron www, umieszczone bez zgody Administratora Bloga,
– treści naruszających dobre imię Właściciela serwisu oraz innych podmiotów.
Wszelkie skargi, informacje o naruszeniu Regulaminu i wnioski o usunięcie wiadomości należy zgłaszać do Administratora.

§ 4 – Administrator
Administrator może nie zamieszczać, usuwać lub moderować treści łamiące Regulamin bez uzasadniania swoich decyzji i informowania o nich.
Od decyzji Administratora dotyczącej niezamieszczania, moderowania i usuwania wypowiedzi nie przysługuje odwołanie.
Administrator może przenosić i arbitralnie kasować tematy oraz wypowiedzi bez podawania przyczyn.
Administrator ma prawo publicznie lub poprzez prywatną wiadomość upomnieć Użytkownika łamiącego Regulamin.
Administratorowi według własnego uznania przysługuje prawo do usuwania Użytkowników lub blokowania adresów IP, nazw Użytkowników albo adresów e-mail w przypadku naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.

§ 5 – Zasady zamieszczania komentarzy pod artykułami na Blogu
1. Komentarze mogą zamieszczać Użytkownicy Bloga.
2. Komentarze muszą być zgodne z Regulaminem Bloga.
3. Komentarze nie mogą być agresywne i obraźliwe względem innych Użytkowników Portalu czy osób trzecich.
4. Komentarze mogą być oceniane przez innych Użytkowników.
5. Komentarze o charakterze reklamowym lub spamu nie będą zamieszczane lub będą niezwłocznie usuwane.
6. Komentarze powinny być zgodne z tematyką danej kategorii.
7. Użytkownik nie powinien powielać jednego tematu (wątku) w kilku działach.
8. Komentarze powinny być pisane poprawnie gramatycznie i ortograficznie, bez wyraźnych powodów tekst nie powinien być pisany WIELKIMI LITERAMI. Wiadomości rażąco naruszające normy językowe mogą być moderowane lub niezamieszczane przez Administratora.

§ 6 – Prawa autorskie
Zabrania się kopiowania materiałów z Bloga bez zgody Administratora serwisu.

§ 7 – Odpowiedzialność Użytkownika
Użytkownik może zamieszczać na Blogu w formie komentarzy treści i materiały, o ile przysługują mu wszelkie prawa niezbędne do zgodnej z prawem ich eksploatacji. W przypadku zamieszczenia treści niespełniającej powyższych wymogów Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zaspokojenie roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia praw osób trzecich.
Z momentem umieszczenia w komentarzach na Blogu treści lub materiałów posiadających cechy utworu w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Użytkownik udziela Właścicielowi serwisu licencji niewyłącznej na korzystanie z zamieszczonych treści.
Użytkownik oświadcza, iż przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność prawną w związku z korzystaniem z Bloga. W przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich Użytkownik zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko do niezwłocznego wyjaśnienia zasadności roszczeń osób trzecich oraz do zaspokojenia wszelkich uzasadnionych roszczeń osób trzecich.
Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód wyrządzonych Właścicielowi Bloga lub osobom trzecim w związku z naruszeniem przez Użytkownika praw osób trzecich.
Za wszelkie zapisy i materiały zamieszczane przez Użytkownika na Portalu wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik. Właściciel Bloga nie ponosi odpowiedzialności za zapisy i materiały zamieszczane przez Użytkowników w komentarzach do artykułów (czy pytaniach do esperta), jak również za następstwa ich zamieszczenia.

§ 8 – Właściciel i Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za:
1. wykorzystanie przez osoby trzecie zapisów lub materiałów albo części zapisów lub materiałów zamieszczonych przez Użytkowników na Blogu jak również za skutki ich wykorzystania przez osoby trzecie,
2. treści i poglądy prezentowane przez Użytkowników,
3. szkody powstałe w wyniku niewłaściwego, tj. niezgodnego z prawem, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami zachowania Użytkowników względem siebie.

§ 9 Odpowiedzialność Administratora i Właściciela Bloga
Właściciel i Administrator Bloga nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkowników informacji uzyskanych za pośrednictwem Bloga, a w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji związanych z wydatkami finansowymi, wyborem drzwi oraz ich użytkowaniem. Dane i informacje publikowane na Blogu pochodzą z wiarygodnych, publicznie dostępnych źródeł. Portal dokłada starań, by publikowane informacje były prawdziwe, ale nie możemy wykluczyć błędów i podania nieprawdziwych informacji. Prezentowane na Blogu artykuły są subiektywnymi opiniami ich autorów oraz prezentacją ich osobistej wiedzy i poglądów. Nie powinny być interpretowane w żaden inny sposób.

§ 10 – Uwagi końcowe
Właściciel Bloga nie ponosi żadnej odpowiedzialności – cywilnej, karnej i administracyjnej – za korzystanie przez użytkowników z Bloga w sposób sprzeczny z zaleceniami Regulaminu.
Aktualny regulamin zamieszczany jest na stronie http://www.cezzy.pl/regulamin. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w dowolnym momencie.

Videos, Slideshows and Podcasts by Cincopa Wordpress Plugin

Copyright © 2009 - 2012 MIST Cezary Glijer & Webmedia Group Ireland